Flowplus Oy vahvistaa asemaansa pumppuhuolloissa ostamalla Pumtek Oy:n liiketoiminnan

Lue lehdistötiedote

Pumtek toimittaa pumppuratkaisut, jotka toimivat varmasti!

PumTek on pumpputekniikan asiantuntija, joka on erikoistunut pumppujen ja pumppaamoiden huoltoon, korjaukseen sekä asennukseen. Tarjoamme asiakkaillemme joustavaa palvelua ja räätälöityjä ratkaisuja.
Palvelemme erityisesti suuremman mittaluokan asiakkaita, kuten kaupunkeja, kuntia, valtion laitoksia, taloyhtiöitä, kiinteistöyrityksiä sekä kaukolämpölaitoksia: asiakkaitamme ovat yritykset, kuntainfra, talot ja kiinteistöt, osuuskunnat sekä teollisuuslaitokset ja kaukolämpölaitokset. Huollamme kunnan, kaupungin ja valtion kaukolämpöä ja  kaukokylmäpumppuja laadukkaalla ja pitkäikäisellätoteutuksella. 

Ota yhteyttä

Huollamme ja asennamme Tampereen, Seinäjoen ja Vaasan alueilla – huoltoautomme liikkuvat kaukaisempiinkin kohteisiin

Olemme valtuutettu huoltoliike ja asennusliike kaikille yleisimmille pumppumerkeille. Korjaamme, huollamme sekä asennamme pumput monipuolisesti, minkä lisäksi myymme kaikkia pumppuja sekä niiden varaosia. Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella, Seinäjoella ja Vaasassa, mutta huoltoautomme liikkuvat päivittäin useissa kohteissa lähikuntien alueella. Osa pumpputöistä hoidetaan myös korjaamollamme.

Olit sitten lähellä tai vähän kauempana, me kuljemme luoksesi, kun tarvitset pumpun tai pumppaamon huoltoa, asennusta tai muuta pumppuihin liittyvää työtä! Meiltä onnistuu kaikki, mitä pumppusi tarvitsee – asennus, korjaus ja huolto.

Palvelumme kattavat muun muassa seuraavat pumput ja pumppaamot:

 • Syöttöpumppu
 • Uppopumppu
 • Kuiva-asenteiset pumput
 • Pohjavesipumppu
 • Kaukolämpöpumput
 • Keskipakopumppu
 • Monijaksoinen pumppu
 • Jätevesipumppu
 • Jätevesipumppaamo
 • Porakaivopumppu
 • Juomavesipumppu

Meillä on vuosien kokemus suuristakin asiakkaista ja urakoista, joten saat meiltä varmasti laadukkaat ja turvalliset pumppaamoratkaisut! Asennamme ja saneeraamme erilaiset pumppaamot sekä teemme pumppujen automaatiota tehostamaan pumppaamojen toimintaa. Asennamme ja huollamme myös porakaivopumput.

Ota yhteyttä

PumTek – Pumppusi parhaaksi

Tarvitset sitten suurta tai pientä pumppuhuoltoa tai etsit pidempiaikaista huoltokumppania laitteillesi, laadimme sinulle kilpailukykyisen tarjouksen!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

PumTek (1468766-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markus Paukkunen
020 735 3770
markus.paukkunen@pumtek.fi

Henkilörekisterin nimi

PumTek asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

PumTek
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
markus.paukkunen@pumtek.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna