Kuntainfra

Kokonaisvaltaiset pumppaamopalvelut toimivaan kuntainfraan | Tampere, Seinäjoki ja Vaasa seutuineen

Vesihuoltoverkoston kunnossapito on tärkeä osa toimivaa kuntainfraa. Hoitamaton infrastruktuuri johtaa helposti ketjureaktioon, joka aiheuttaa tuntuvia kustannuksia kunnalle. PumTek hoitaa pumppaamopalveluillaan osana vesihuoltoverkostoa, jossa erityisesti huoltotoimenpiteillä voidaan ehkäistä ja ennakoida suurempien ongelmien syntymistä. 

Mitoitamme, tarkastamme, huollamme ja korjaamme kaikki pumput ja pumppaamot, jotka ovat kuntasektorin vastuulla. Lämpölaitokset, vesilaitokset ja erilaiset työmaa-aikaiset pumppaamototeutukset ovat esimerkkejä kohteista, joissa työskentelemme. Tavoitteemme on pitää pumppaamot sellaisessa kunnossa, joka vastaa laadukkaan vesihuoltoverkoston edellytyksiä. 

Hyvällä suunnittelulla ja pitkän tähtäimen ajattelulla päästään ratkaisuun, joka ajaa koko kunnan etua. 

Lue tarkemmin palveluistamme täältä »

Ota yhteyttä »