Pumpun korjaus Tampereen, Seinäjoen ja Vaasan alueilla

PumTek Oy:n osaavat ammattilaiset tekevät pumppujen korjaukset Tampereen, Seinäjoen ja Vaasan toimipisteistä käsin. Lisäksi kenttähuoltopalvelumme palvelevat asiakkaita kaikissa korjaustarpeissa lähialueilla.

Pumpun korjaus on huomattavasti edullisempi vaihtoehto uuden pumpun asentamiselle. Pumppujen peruskorjaus ja säännöllinen huolto pitävät pumpun toimintavarmana ja saattavat jopa tuplata pumpun käyttöiän. Olemme valtuutettu huoltoliike kaikille yleisimmille pumppumerkeille, ja käytämme pumpun korjauksissa ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Toteutamme muun muassa pumppujen moottorinkorjaukset, osien koneistamiset ja kaiken tarvittavan korjaamisen kustannustehokkaasti.

Pumpun korjaus onnistuu meiltä lyhyelläkin varoitusajalla: soita tai jätä viesti yhteydenottolomakkeellamme. Kiireisissä tapauksissa suosittelemme soittamista

 020 735 3777

Pumppaamon korjaus monipuolisesti

Korjauspalvelumme kattavat pumppujen lisäksi kaikenlaiset pumppaamot pohjavesipumpuista keskipakopumppuihin. Korjaamme niin maanpäälliset pumppaamot kuin integroidut jätevesipumppaamot. Korjaamme esimerkiksi uppopumput ja kuiva-asenteiset pumput integroiduissa jätevesipumppaamoissa. Oli kyseessä sitten minkä tahansa pumpun korjaus, esimerkiksi syöttöpumpun korjaus, teemme työt asiakkaan luona varmoin ottein ja nopeallakin aikataululla. 

Teemme pumppaamoiden ja pumppujen peruskorjaukset niin pieniin kuin suuriinkin kohteisiin esimerkiksi kunnille ja taloyhtiöille. Säännöllinen pumppujen huollattaminen ja ennakolta suunnitellut korjaustyöt pitävät laitteet paremmassa kunnossa ja takaavat pumppujen tehokkaan ja parhaan mahdollisen toiminnan.

Ammattitaitoinen ja nopea palvelu

Meillä PumTekillä on töissä asialleen omistautunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka koostuu pumppualan moniosaajista. Olemme tunnettuja nopeasta ja luotettavasta palvelusta. Huoltoteknikkomme pystyvät tekemään yhdellä kerralla kaikki tarvittava huolto- ja korjaustyöt kohteessa, mikä säästää niin aikaa kuin rahaakin. Tulemme asiakkaan luo paikan päälle, jolloin ylimääräistä aikaa ei kulu laitteiden siirtoon paikasta toiseen. Näin pyrimme minimoimaan asiakkaalle koituvan lisähaitan ja -vaivan ajasta, jolloin pumppu tai pumppaamo ei ole toiminnassa. Siinä vaiheessa kuin toiset vasta suunnittelevat pumppukorjausta, me olemme jo tehneet työn!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

PumTek (1468766-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markus Paukkunen
020 735 3770
markus.paukkunen@pumtek.fi

Henkilörekisterin nimi

PumTek asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

PumTek
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
markus.paukkunen@pumtek.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna